งานวางศิลาฤกษ์โบสถ์ ณ วัดโป่งเก้ง

งานวางศิลาฤกษ์การสร้างโบสถ์และบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน สามารถร่วมทำบุญสร้างโบสถ์กับทางวัดโป่งเก้ง จ.อุทัยธานี