กองทุนสามสมเด็จ อัญเชิญ”พระคงพระองค์ดำ” มอบให้กับผู้ร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดชลประทาน

  ประธานกองทุนสามสมเด็จ อัญเชิญ"พระคงพระองค์ดำ"ซึ่งประกอบพิธีพิเศษตามญาณพระแม่จามเทวีรับสั่ง(เพิ่มเติมจากการปลุกเสก ๗ วาระ)เพื่อมอบให้กับผู้ร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดชลประทาน บ้านหัวฝาย อ.แม่ริม จ.เชียง ใหม่ จำนวน ๑,๐๐๐ องค์ พร้อมต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ๕ ต้น เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

....ปกติ"พระคงพระองค์ดำ"จะมอบให้แก่ผู้สั่งจองวัตถุมงคลเนื่องใน ๔๓๐ ปีประกาศเอกราชไทย และมอบแด่ผู้พิทักษ์แผ่นดินไทยทุกหมู่เหล่า แต่พระคงฯชุดนี้ถือเป็นชุดพิเศษเพื่อสร้างโบสถ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระสามศรี (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา) ณ วัดนี้ที่มีอดีตที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ท่านทั้งสาม ผู้ศรัทธาในการสร้างบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสามพระองค์ และได้รับของที่ระลึกพิเศษนี้สามารถติดต่อครูบาสิงห์แก้ว เจ้าอาวาสวัด 0861186257 กฐินที่วัด วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พย. ช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงพระนเรศวรโดยผู้จงรักภักดีตัวจริงเสียงจริงและมากันทุกสารทิศทั่วฟ้าเมืองไทย....