ร่วมบุญสร้างโบสถ์ ณ วัดทุ่งดินดำ

2,900 ฿

ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ ณ วัดทุ่งดินดำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ท่านจะได้รับ

– “พระคำหมาก” ของหลวงพ่อฤษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี และ
– “พระยอดธงพระองค์ดำบรรจุกริ่ง” เนื้อสัมฤทธิ์ จากกองทุนสามสมเด็จในอุปถัมภ์ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
มีจำนวน ๔๒ ชุด ร่วมเป็นเจ้าภาพ ชุดละ ๒,๙๐๐ บาท

ขออนุโมทนาบุญ แก่ผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์มหาอุตม์ ณ “วัดทุ่งดินดำ” อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ดำเนินงานโดย นายจักรกฤช ศีลาเจริญ ประธานกองทุนสามสมเด็จ (“สมเด็จพระนเรศวรฯ สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา”) ในอุปถัมภ์ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

หมวดหมู่: