ประธานกองทุนสามสมเด็จ พบสถานที่ยั้งทัพพระองค์ดำ แบบธรรมะจัดสรร

ถวายคนโททิพย์พระนเรศวรแด่ท่านมหาธนวุฒิ เจ้าอาวาสวัดรัศมีธรรมวนาราม

จักรกฤช ศีลาเจริญ ประธานกองทุนสามสมเด็จ(สมเด็จพระนเรศวรฯ สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา) พบสถานที่ยั้งทัพพระองค์ดำ แบบธรรมะจัดสรร (ตั้งใจจะไปวัดแห่งหนึ่งในอ.ห้างฉัตร จ.ลำปางแต่คนขับรถพาไปคนละทางและก็ได้พบที่แห่งนี้) จากคำบอกเล่าของพระมหาธนวุฒิ เจ้าอาวาสวัดรัศมีธรรมวนาราม อ.เมืองลำปาง ท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนิมิตและทำให้สถานที่นี้ มีคุณค่าทั้งประวัติศาสตร์และสถาปัตย์เชิงพุทธศิลป์ที่งดงามสมพระเกียรติ เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ดำและนักท่องเที่ยวตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้มาสักการะทั้งพระพุทธเจ้าและพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทย