ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย​ สถาบันคชบาล​แห่งชาติ จ.ลำปาง​

#ประธานกองทุนสามสมเด็จ​(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ สมเด็จพระเอกาทศรถ​ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา)​ ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้จงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสถาบันพระมหากษัตริย์##ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรฯอันเก่าแก่ครั้งโบราณ​ @ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย​ สถาบันคชบาล​แห่งชาติ จ.ลำปาง​ เนื่องใน##พิีธีทักษิณานุปทานครบ414ปีแห่งการเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ดร.สมไทย​ วงษ์เจริญ​ เจ้าของ​ บ.วงษ์พาณิชย์​ (บ.ขยะรีไซล์เคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ)​ มาเป็นบัณฑิตผู้ทำหน้าที่พราหมณ์​ อ่านโองการ​ ทำพิธีบวงสรวง​ และพิธีทักษิณานุปทานได้อย่างสมบูรณ์แบบ​ โดยมีฝนพรมลงมาดั่งน้ำทิพย์มนต์เป็นระยะ​ๆ​ให้ผู้ร่วมพิธีได้ปลื้มปิติผลแห่งความจงรักภักดี

สมาชิกที่มาร่วมพิธีล้วนมาด้วยใจภักดิ์ จากหลายจังหวัด​หลายอาชีพ

ทีมนักเรียนตำรวจภาคเหนือมาร่วมซักซ้อมความพร้อมก่อนงานเริ่มเพื่อความพร้อมเพรียงให้สมพระเกียรติ

ประธานกองทุนสามสมเด็จได้รับเกียรติให้ร่วมบวงสรวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พระมหาธนศักดิ์​ จินฺตกวี​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร​ พิษณุโลก​ เป็นประธานพิธีทักษิณานุปทานในครั้งนี้(และกระทำต่อเนื่องมานานหลายปี)​

แนวอิฐสมัยอยุธยาโบราณในพื้นที่