วัตถุมงคลรุ่น 430 ปีประกาศเอกราชไทย

#กองทุนสามสมเด็จ(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ สมเด็จพระเอกาทศรถ​ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา)​ได้รับเกียรติจากนพ.เอกวรรณ​ ชันซื่อ​ เป็นผู้อัญเชิญ##วัตถุมงคลรุ่น430ปีประกาศเอกราชไทย​ เข้าบรรจุใต้ฐานพระประธานโบสถ์ #ในงานฉลองยกพระประธานเข้าโบสถ์และเททองหล่อพระอัครสาวก​(พระโมคัลนะ-พระสารีบุตร)​เพื่อใช้เป็นทุนสืบต่ออายุพระศาสนาในภายภาคหน้าเมื่อถึงคราจำเป็น​ ก็จะสามารถนำออกมาเเปรเป็นปัจจัยในการบำรุงพระศาสนาได้อย่างสมประโยชน์​ ณ​ วัดโป่งเก้ง​ อ.ทัพทัน​ จ.อุทัยธานี​ (11​พค.2562)

การยกอัญเชิญพระประธานเข้าโบสถ์สมัยนี้แสนสบาย​ถ้าเป็นสมัยโบราณเขายกเข้าได้อย่างไร??

พระพุทธมงคลศิริวิชัย​ พระประธานโบสถ์​ วัดโป่งเก้ง

พระคงพระองค์ดำมีสองสี​ น้ำตาล​ และดำ​ ผู้มีไว้ครอบครองล้วนพบแต่ความสุขความเจริญ​ แคล้วคลาด​ ปลอดภัยทั้งปวง

พระคงพระองค์ดำ​ 500​ องค์

คนโททิพย์พระองค์ดำ​ ขนาดกลาง