วัดพระธาตุดอนเรือง​ รัฐฉาน​ ประเทศเมียนมาร์​

#ประธานกองทุนสามสมเด็จ(สมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ สมเด็จพระเอกาทศรถ​ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา)​และคณะกัลยาณมิตรได้มีโอกาสถวาย #คนโททิพย์พระนเรศวรมหาราช​ แด่​ #ท่านครูบาบุญชุ่ม​ @ วัดพระธาตุดอนเรือง​ รัฐฉาน​ ประเทศเมียนมาร์​ เมื่อ​ 2มค.62​ (ก่อนวันคล้ายวันเกิดท่านครูบาฯ3วัน​)​ ขนาดก่อนวันงานมีผู้คนทั่วสารทิศมาจับจองที่นั่งนับหมื่นคนเพื่ิอให้ได้มีโอกาสเห็นองค์จริงและฟังเสียงเทศน์จากท่านครูบาฯสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็นับเป็นมงคลยิ่งแล้ว

ท่านครูบาฯได้ให้พรประชาชนเรือนหมื่นที่มาเฝ้าชมบารมีและขอพรจากท่าน

พี่น้องชาวไทยใหญ่(ด้านหลัง)​มาร่วมอนุโมทนากับคณะกองทุนสามสมเด็จ

บรรดาชนเผ่าต่างๆในเมียนมาร์นับหมื่นนับแสนคนจะมาไหว้สาครูบาฯดั่งโพธิสัตว์ลงมาโปรด(เป็นคำพูดที่ไม่เกินความจริง)​

พระธาตุดอนเรือง

ท่านครูบาฯเน้นการเทศนาอบรมมากกว่าการให้วัตถุมงคล​ ท่านสอนให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาอย่างเคร่งครัด

ขอบุญกุศลที่เกิดจากการถวายคนโททิพย์ฯแด่ท่านครูบาบุญชุ่ม​ จงส่งผลให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ

คนโททิพย์ฯหมายเลข11​ ได้อยู่กับท่านครูบาบุญชุ่ม​ สมเจตนาของกองทุนสามสมเด็จแล้ว​ สาธุ

กองทุนสามสมเด็จและกัลยาณมิตรร่วมกันถวายคนโททิพย์ฯแด่ท่านครูบาฯผ่านพระเลขาฯเพราะถ้าถวายตรงเคยมีหลายครั้งมากที่ท่านครูบาฯเมื่อรับของถวาย​ เเล้วก็มอบให้คนอื่นไปเลยเนื่องจากท่านไม่ยึดติดวัตถุ 

กองทุนสามสมเด็จและคณะกัลยาณมิตรได้รับเกียรติิอย่างยิ่งให้นั่งติดหอเทศนาของท่านครูบาฯ

ขบวนแห่ที่งดงามและด้วยศรัทธาแรงกล้า