ภารกิจสุดท้ายปี๒๕๕๘ กองทุนสามสมเด็จ ณ วัดพระธาตุแสนไห

ภารกิจสุดท้ายปี๒๕๕๘ กองทุนสามสมเด็จ @ สุดชายแดนไทยตามรอยบาทพระนเรศ ณ วัดพระธาตุแสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ๓๐ ธันวาคม.. พิธีบวงสรวงสามสมเด็จ(สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา) พิธีพลีกรรมอุทิศกุศลปลดปล่อยดวงวิญญาณทหารกล้าพระองค์ดำสู่สุขคติภูมิ พิธีถวาย”คนโททิพย์”(อนุสรณ์ ๔๓๐ปีประกาศเอกราชไทย) โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อมานพ(พระครูวิเศษวรการ)และศิษยานุศิษย์ผู้จงรักภักดีต่อพระนเรศวรมหาราชอย่างสูงสุด…